Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

loading

Bransjetopplister i Sverige

Få en hurtig og tydelig oversikt over hvordan de største bedriftene i nordisk næringsliv posisjonerer seg. Velg blant unike bransjetopplister nedenfor for å se hvilke bedrifter som er størst i bransjene. Bransjeinndelingen er basert på bedriftenes bransjekoder som bygger på EUs standard NACE Rev.2.