Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

loading

Personopplysningsloven

Håndtering av personopplysninger på Largestcompanies

  • CMPartner AB er ansvarlig for personopplysninger og behandler informasjon om navn på beslutningstakere i bedrifter knyttet til Largestcompanies.no.
  • CMPartner AB kontakter årlig samtlige bedrifter i databasen via spørreskjema eller vårt webgrensesnitt for å kvalitetssikre informasjon og oppdatere navnene på beslutningstakere.
  • CMPartner AB har registrert et personopplysningsombud hos svenske Datainspektionen (tilsvarende Datatilsynet).
  • CMPartner AB behandler ikke integritetssensitive personopplysninger.
  • CMPartner AB korrigerer umiddelbart uriktige opplysninger og sletter navn på beslutningstakere som ikke ønsker å delta.
  • Informasjonen i databasen er opphavsrettslig beskyttet. CMPartner AB krever dermed at utsendelser med navn på beslutningstakere innhentet fra Largestcompanies må oppgi kilde.

Les mer om den svenske personopplysningsloven (PUL) på Datainspektionens nettsted.