Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

loading

Miljøpolicy

CMPartner AB (Largestcompanies) sitt mål er miljøbevisst forretningsvirksomhet. I den bedriftsovergripende policyen inngår siden lenge å tilby en god og trygg arbeidsplass, beskytte miljøet samt spare energi og naturressurser.

Policyen danner grunnlaget for følgende mål:

 • Vi skal tilby et godt og trygt arbeidsmiljø og sørge for at de ansatte har skikkelig opplæring og hensiktsmessig sikkerhets- og beredskapsutstyr tilgjengelig.
 • Vi skal ta ansvar for nærmiljøene der vi har virksomhet. Vi skal opptre raskt og ansvarlig ved hendelser eller forhold som kan utgjøre en risiko for helse, sikkerhet eller miljø. Vi skal rapportere slike hendelser til myndighetene og informere berørte parter.
 • Vi skal rutinemessig følge opp og ta for oss lover og andre krav bedriften er berørt av.

Oppnådde miljømål

 • Våre trykte publikasjoner bærer Nordisk råd sitt miljømerke Svanen.
 • Vårt trykkeri PunaMusta har PEFC-sertifisering. PunaMusta har også blitt tildelt kvalitets- og miljøsertifikatene ISO 9001 og ISO 14001.
 • Digitalt arkiv for innsamlet data er installert.
 • Vi sender nå også elektroniske fakturaer.
 • Kildesortering og gjenvinning på kontoret.
 • Kvittering av sendte fakser og rapporter om mislykkede fakssendinger lagres digitalt.

Oppsatte miljømål

 • Å redusere bruken av papir.
 • Å øke miljøbevisstheten blant medarbeiderne.
 • Å se til at våre leverandører og samarbeidspartnere lever opp til våre høye miljøkrav.

Kontakt miljøansvarlig via e-post info@largestcompanies.se eller ring +46 8 566 229 00.