Søk
Avansert søk

Søk bedrift

Bedrift/Org.nr/Fritekst Land/By/Kommune

DRIFTSINNTEKTER (x1000 NOK)

OVERSKUDD (x1000 NOK)

Helse Sør-Øst RHF

Regnskapstall (x1000 NOK)

Regnskapstall 2019/12 (konsern) 2018/12 (konsern) 2017/12 (konsern)
Driftsinntekter 86 765 194 Less Arrow 81 755 329 Less Arrow 79 096 606
Finanskostnader 282 634 Less Arrow 204 542 More Arrow 230 861
Resultat før skatt 2 011 225 Less Arrow 1 768 195 Less Arrow 1 020 340
Sum eiendeler 74 670 282 Less Arrow 68 405 580 Less Arrow 64 196 022
Omløpsmidler 16 611 076 Less Arrow 12 964 318 Less Arrow 10 166 107
Kortsiktig gjeld 16 163 832 Less Arrow 14 315 142 Less Arrow 13 454 120
Egenkapital 38 690 270 Less Arrow 36 679 397 Less Arrow 34 911 788
- aksjekapital 200 Equal arrow 200 Equal arrow 200
Antall eiere 0 0 0

Nøkkeltall

Regnskap 2019/12 (konsern) 2018/12 (konsern) 2017/12 (konsern)
Soliditet 51,8% More Arrow 53,6% More Arrow 54,4%
Driftsinntekter pr. ansatt
Overskudd i prosent av driftsinntekter 2,3% Less Arrow 2,2% Less Arrow 1,3%
Totalkapitalrentabilitet (ROA) 3,1% Less Arrow 2,9% Less Arrow 1,9%
Likviditetsgrad 102,8% Less Arrow 90,6% Less Arrow 75,6%
Egenkapitalrentabilitet (ROE) 5,2% Less Arrow 4,8% Less Arrow 2,9%
Endring driftsinntekter 5 009 865 Less Arrow 2 658 723 Less Arrow -328 088
Endring driftsinntekter % 6% Less Arrow 3% Less Arrow 0%
Endring ant. ansatte
Endring ant. ansatte %

Samlet verdi av offentlig salg

Regnskap 2019/12 (konsern) 2018/12 (konsern) 2017/12 (konsern)
Samlet verdi av offentlig salg 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank

Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.