Søk
Avansert søk

Søk bedrift

Bedrift/Org.nr/Fritekst Land/By/Kommune

DRIFTSINNTEKTER (x1000 NOK)

OVERSKUDD (x1000 NOK)

ANSATTE

Ingka AB

Regnskapstall (x1000 NOK)

Regnskapstall 2020/08 2019/08 2018/08
Driftsinntekter 31 572 458 Less Arrow 28 082 492 Less Arrow 26 834 360
Finanskostnader 103 472 Less Arrow 50 345 Less Arrow 44 846
Resultat før skatt 725 645 Less Arrow 477 823 Less Arrow 229 255
EBITDA 1 093 550 Less Arrow 751 956 Less Arrow 505 857
Sum eiendeler 10 909 491 Less Arrow 8 330 554 Less Arrow 7 451 857
Omløpsmidler 8 515 364 Less Arrow 6 670 136 Less Arrow 6 158 463
Kortsiktig gjeld 7 916 307 Less Arrow 5 380 485 Less Arrow 4 296 689
Egenkapital 1 316 719 More Arrow 1 427 592 More Arrow 1 818 819
- aksjekapital 25 558 Less Arrow 23 349 Less Arrow 22 966
Antall ansatte (middeltall) 7 279 Less Arrow 7 081 More Arrow 7 286

Nøkkeltall

Regnskap 2020/08 2019/08 2018/08
Soliditet 12,1% More Arrow 17,1% More Arrow 24,4%
Driftsinntekter pr. ansatt 4 337 Less Arrow 3 966 Less Arrow 3 683
Overskudd i prosent av driftsinntekter 2,3% Less Arrow 1,7% Less Arrow 0,9%
Totalkapitalrentabilitet (ROA) 7,6% Less Arrow 6,3% Less Arrow 3,7%
Likviditetsgrad 107,6% More Arrow 124,0% More Arrow 143,3%
Egenkapitalrentabilitet (ROE) 55,1% Less Arrow 33,5% Less Arrow 12,6%
Endring driftsinntekter 832 243 Less Arrow 801 480 More Arrow 1 569 379
Endring driftsinntekter % 3% Equal arrow 3% More Arrow 6%
Endring ant. ansatte 198 Less Arrow -205 More Arrow 329
Endring ant. ansatte % 3% Less Arrow -3% More Arrow 5%

Samlet verdi av offentlig salg

Regnskap 2020/08 2019/08 2018/08
Samlet verdi av offentlig salg 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank

Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.