Søk
Avansert søk

Søk bedrift

Bedrift/Org.nr/Fritekst Land/By/Kommune

DRIFTSINNTEKTER (x1000 NOK)

OVERSKUDD (x1000 NOK)

ANSATTE

Kinnevik AB

Regnskapstall (x1000 NOK)

Regnskapstall 2020/12 (konsern) 2019/12 (konsern) 2018/12 (konsern)
Driftsinntekter 43 516 318 Less Arrow 0 Equal arrow 0
Finanskostnader 99 522 Less Arrow 54 826 More Arrow 62 471
Resultat før skatt 43 062 707 Less Arrow 20 392 580 Less Arrow -13 328 751
EBITDA 43 101 468 Less Arrow 20 355 714 Less Arrow -13 283 850
Sum eiendeler 121 256 730 Less Arrow 73 992 937 Less Arrow 72 278 827
Omløpsmidler 8 294 909 Less Arrow 3 740 483 Less Arrow 527 098
Kortsiktig gjeld 268 186 More Arrow 3 351 027 Less Arrow 648 136
Egenkapital 116 986 706 Less Arrow 69 284 484 Less Arrow 68 818 525
- aksjekapital 29 333 Less Arrow 26 468 More Arrow 27 331
Antall ansatte (middeltall) 40 Equal arrow 40 Less Arrow 37

Nøkkeltall

Regnskap 2020/12 (konsern) 2019/12 (konsern) 2018/12 (konsern)
Soliditet 96,5% Less Arrow 93,6% More Arrow 95,2%
Driftsinntekter pr. ansatt 1 087 908 Less Arrow 0 Equal arrow 0
Overskudd i prosent av driftsinntekter 99,0%
Totalkapitalrentabilitet (ROA) 35,6% Less Arrow 27,6% Less Arrow -18,4%
Likviditetsgrad 3093,0% Less Arrow 111,6% Less Arrow 81,3%
Egenkapitalrentabilitet (ROE) 36,8% Less Arrow 29,4% Less Arrow -19,4%
Endring driftsinntekter 43 516 318 Less Arrow 0 Less Arrow -17 955 502
Endring driftsinntekter % -100%
Endring ant. ansatte 0 More Arrow 3 Less Arrow 1
Endring ant. ansatte % 0% More Arrow 8% Less Arrow 3%

Samlet verdi av offentlig salg

Regnskap 2020/12 (konsern) 2019/12 (konsern) 2018/12 (konsern)
Samlet verdi av offentlig salg 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank

Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.