Søk
Avansert søk

Søk bedrift

Bedrift/Org.nr/Fritekst Land/By/Kommune

DRIFTSINNTEKTER (x1000 NOK)

OVERSKUDD (x1000 NOK)

ANSATTE

PostNord AB

Regnskapstall (x1000 NOK)

Regnskapstall 2020/12 (konsern) 2019/12 (konsern) 2018/12 (konsern)
Driftsinntekter 40 572 558 Less Arrow 36 183 525 More Arrow 36 769 003
Finanskostnader 332 090 Less Arrow 299 655 Less Arrow 72 232
Resultat før skatt 2 255 486 Less Arrow -104 926 Less Arrow -869 712
EBITDA 5 297 721 Less Arrow 2 622 214 Less Arrow 384 586
Sum eiendeler 31 940 322 Less Arrow 27 310 158 Less Arrow 22 275 755
Omløpsmidler 13 764 436 Less Arrow 9 514 269 More Arrow 9 807 931
Kortsiktig gjeld 11 784 469 Less Arrow 8 247 590 More Arrow 8 548 752
Egenkapital 5 137 438 Less Arrow 3 452 172 More Arrow 5 017 194
- aksjekapital 2 095 203 Less Arrow 1 890 565 More Arrow 1 952 216
Antall ansatte (middeltall) 28 006 More Arrow 28 627 More Arrow 29 962

Nøkkeltall

Regnskap 2020/12 (konsern) 2019/12 (konsern) 2018/12 (konsern)
Soliditet 16,1% Less Arrow 12,6% More Arrow 22,5%
Driftsinntekter pr. ansatt 1 449 Less Arrow 1 264 Less Arrow 1 227
Overskudd i prosent av driftsinntekter 5,6% Less Arrow -0,3% Less Arrow -2,4%
Totalkapitalrentabilitet (ROA) 8,1% Less Arrow 0,7% Less Arrow -3,6%
Likviditetsgrad 116,8% Less Arrow 115,4% Less Arrow 114,7%
Egenkapitalrentabilitet (ROE) 43,9% Less Arrow -3,0% Less Arrow -17,3%
Endring driftsinntekter 472 468 More Arrow 575 677 More Arrow 575 904
Endring driftsinntekter % 1% More Arrow 2% Equal arrow 2%
Endring ant. ansatte -621 Less Arrow -1 335 Less Arrow -1 388
Endring ant. ansatte % -2% Less Arrow -4% Equal arrow -4%

Samlet verdi av offentlig salg

Regnskap 2020/12 (konsern) 2019/12 (konsern) 2018/12 (konsern)
Samlet verdi av offentlig salg 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank

Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.