Søk
Avansert søk

Søk bedrift

Bedrift/Org.nr/Fritekst Land/By/Kommune

DRIFTSINNTEKTER (x1000 SEK)

OVERSKUDD (x1000 SEK)

ANSATTE

Stena AB

Regnskapstall (x1000 SEK)

Regnskapstall 2019/12 (konsern) 2018/12 (konsern) 2017/12 (konsern)
Driftsinntekter 37 496 000 Less Arrow 34 730 000 Less Arrow 33 723 000
Finanskostnader 3 170 000 Less Arrow 2 601 000 Less Arrow 2 555 000
Resultat før skatt 240 000 Less Arrow 105 000 More Arrow 1 343 000
Sum eiendeler 129 777 000 Less Arrow 118 049 000 More Arrow 119 409 000
Omløpsmidler 19 431 000 Less Arrow 10 927 000 More Arrow 16 814 000
Kortsiktig gjeld 15 524 000 Less Arrow 13 449 000 More Arrow 14 981 000
Egenkapital 47 891 000 Less Arrow 46 599 000 Less Arrow 46 069 000
- aksjekapital 5 000 Equal arrow 5 000 Equal arrow 5 000
Antall ansatte (middeltall) 11 813 Less Arrow 11 370 More Arrow 11 531

Nøkkeltall

Regnskap 2019/12 (konsern) 2018/12 (konsern) 2017/12 (konsern)
Soliditet 36,9% More Arrow 39,5% Less Arrow 38,6%
Driftsinntekter pr. ansatt 3 174 Less Arrow 3 055 Less Arrow 2 925
Overskudd i prosent av driftsinntekter 0,6% Less Arrow 0,3% More Arrow 4,0%
Totalkapitalrentabilitet (ROA) 2,6% Less Arrow 2,3% More Arrow 3,3%
Likviditetsgrad 125,2% Less Arrow 81,2% More Arrow 112,2%
Egenkapitalrentabilitet (ROE) 0,5% Less Arrow 0,2% More Arrow 2,9%
Endring driftsinntekter 2 766 000 Less Arrow 1 007 000 Less Arrow -1 076 000
Endring driftsinntekter % 8% Less Arrow 3% Less Arrow -3%
Endring ant. ansatte 443 Less Arrow -161 More Arrow 348
Endring ant. ansatte % 4% Less Arrow -1% More Arrow 3%

Samlet verdi av offentlig salg

Regnskap 2019/12 (konsern) 2018/12 (konsern) 2017/12 (konsern)
Samlet verdi av offentlig salg 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank

Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.