Søk
Avansert søk

Søk bedrift

Bedrift/Org.nr/Fritekst Land/By/Kommune

DRIFTSINNTEKTER (x1000 EUR)

OVERSKUDD (x1000 EUR)

ANSATTE

Praktikertjänst AB

Regnskapstall (x1000 EUR)

Regnskapstall 2019/12 (konsern) 2018/12 (konsern) 2017/12 (konsern)
Driftsinntekter 1 039 430 More Arrow 1 046 295 More Arrow 1 056 946
Finanskostnader 7 054 Less Arrow 6 803 Less Arrow 6 802
Resultat før skatt 58 915 Less Arrow 41 858 More Arrow 63 220
EBITDA 91 819 Less Arrow 78 246 More Arrow 99 424
Sum eiendeler 650 773 Less Arrow 631 368 More Arrow 661 959
Omløpsmidler 443 893 Less Arrow 423 063 More Arrow 440 805
Kortsiktig gjeld 129 399 More Arrow 130 108 Less Arrow 129 720
Egenkapital 263 629 Less Arrow 255 837 More Arrow 286 445
- aksjekapital 54 248 More Arrow 55 084 More Arrow 57 464
Antall ansatte (middeltall) 9 251 More Arrow 9 287 Less Arrow 9 043

Nøkkeltall

Regnskap 2019/12 (konsern) 2018/12 (konsern) 2017/12 (konsern)
Soliditet 40,5% Equal arrow 40,5% More Arrow 43,3%
Driftsinntekter pr. ansatt 112 More Arrow 113 More Arrow 117
Overskudd i prosent av driftsinntekter 5,7% Less Arrow 4,0% More Arrow 6,0%
Totalkapitalrentabilitet (ROA) 10,1% Less Arrow 7,7% More Arrow 10,6%
Likviditetsgrad 343,0% Less Arrow 325,2% More Arrow 339,8%
Egenkapitalrentabilitet (ROE) 22,3% Less Arrow 16,4% More Arrow 22,1%
Endring driftsinntekter 9 009 More Arrow 33 128 Less Arrow 11 422
Endring driftsinntekter % 1% More Arrow 3% Less Arrow 1%
Endring ant. ansatte -36 More Arrow 244 Less Arrow -137
Endring ant. ansatte % 0% More Arrow 3% Less Arrow -1%

Samlet verdi av offentlig salg

Regnskap 2019/12 (konsern) 2018/12 (konsern) 2017/12 (konsern)
Samlet verdi av offentlig salg 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank

Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.