Søk
Avansert søk

Søk bedrift

Bedrift/Org.nr/Fritekst Land/By/Kommune

DRIFTSINNTEKTER (x1000 NOK)

OVERSKUDD (x1000 NOK)

ANSATTE

Praktikertjänst AB

Regnskapstall (x1000 NOK)

Regnskapstall 2019/12 (konsern) 2018/12 (konsern) 2017/12 (konsern)
Driftsinntekter 10 251 589 More Arrow 10 494 134 Less Arrow 10 400 665
Finanskostnader 69 573 Less Arrow 68 230 Less Arrow 66 936
Resultat før skatt 581 065 Less Arrow 419 824 More Arrow 622 106
EBITDA 905 581 Less Arrow 784 791 More Arrow 978 365
Sum eiendeler 6 418 374 Less Arrow 6 332 499 More Arrow 6 513 878
Omløpsmidler 4 377 982 Less Arrow 4 243 238 More Arrow 4 337 656
Kortsiktig gjeld 1 276 226 More Arrow 1 304 958 Less Arrow 1 276 481
Egenkapital 2 600 094 Less Arrow 2 565 992 More Arrow 2 818 707
- aksjekapital 535 030 More Arrow 552 477 More Arrow 565 460
Antall ansatte (middeltall) 9 251 More Arrow 9 287 Less Arrow 9 043

Nøkkeltall

Regnskap 2019/12 (konsern) 2018/12 (konsern) 2017/12 (konsern)
Soliditet 40,5% Equal arrow 40,5% More Arrow 43,3%
Driftsinntekter pr. ansatt 1 108 More Arrow 1 130 More Arrow 1 150
Overskudd i prosent av driftsinntekter 5,7% Less Arrow 4,0% More Arrow 6,0%
Totalkapitalrentabilitet (ROA) 10,1% Less Arrow 7,7% More Arrow 10,6%
Likviditetsgrad 343,0% Less Arrow 325,2% More Arrow 339,8%
Egenkapitalrentabilitet (ROE) 22,3% Less Arrow 16,4% More Arrow 22,1%
Endring driftsinntekter 88 857 More Arrow 332 267 Less Arrow 112 393
Endring driftsinntekter % 1% More Arrow 3% Less Arrow 1%
Endring ant. ansatte -36 More Arrow 244 Less Arrow -137
Endring ant. ansatte % 0% More Arrow 3% Less Arrow -1%

Samlet verdi av offentlig salg

Regnskap 2019/12 (konsern) 2018/12 (konsern) 2017/12 (konsern)
Samlet verdi av offentlig salg 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank

Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.